↑ Torna a Relacionats

Interiorisme

Paral.lelament a la nostra tasca com a geobiòlegs, formem part de l’empresa CLAU21, concretament en les àrees que relacionen SALUT i HÀBITAT, l’àrea tècnica i l’àrea de bioconstrucció.

La nostra màxima en aquest camp és dissenyar els espais tenint en compte en primer lloc la manera de ser i d’entendre l’entorn que té el propi client, de manera que la prioritat serà que en l’ambient s’hi vegi reflectit el caràcter i l’identitat de la persona que ens ha encarregat el projecte per sobre de la nostra pròpia firma.

Sovint els dissenyadors pequem d’egocentrisme i volem plasmar prioritàriament el nostre propi segell per aconseguir distingir les nostres obres a simple vista i ens oblidem que cada espai ha d’anar dirigit i serà ocupat per unes persones diferents, i que, per tant, hem de tenir present aquesta diversitat adaptant cada projecte al perfil de client que tenim al davant, aconseguint així que cada obra sigui única, personal i intransferible.

Un exemple d’aplicació de tot això és el projecte integral del Restaurant Punt de Llum de Berga.

Definició d’interiorisme i àmbits d’actuació

L’interiorisme és una activitat professional de disseny orientada a procurar la més idònia resolució de l’entorn habitable de l’home, mitjançant l’aplicació de determinats elements i normes bàsiques de disseny, tècniques funcionals, estètiques, ambientals, psicosocials, sensorials, econòmiques i legals, a fi de millorar la qualitat de vida dels usuaris.

No s’ha de confondre amb la decoració interior, el disseny interior indaga en aspectes de la psicologia ambiental, l’arquitectura i del disseny de producte, a més de la decoració tradicional. Un dissenyador interior o d’interiors, és un professional qualificat dins el camp del disseny interior o qui dissenya interiors d’ofici com a part del seu treball.

El disseny interior és una pràctica creativa que analitza la informació programàtica, estableix una adreça conceptual, refina l’adreça del disseny, i elabora documents gràfics de comunicació i construcció. Els dissenyadors d’interiors poden realitzar alguna o totes les activitats següents, entre altres deures i responsabilitats:

1- Investigar i analitzar la disposició i descripció detallada del producte.

2- Desenvolupar la documentació del contracte per facilitar la taxació, consecució i instal·lació dels mobles.

3- Proporcionar els serveis de gerència de projecte, incloent la preparació dels pressupostos i dels horaris de projecte.

4- Elaborar els documents de construcció que consisteixen en els plànols, elevacions, detalls i les especificacions per il·lustrar els diversos elements del concepte de disseny, incloent les disposicions i localitzacions de l’estesa d’energia i comunicacions i les localitzacions no-estructurals del sostre, disseny d’il·luminació, la disposicions dels mobles i els materials.

5- Elaborar els documents de construcció que s’adhereixen als codis regionals sobre materials ignífugs, els codis municipals i qualsevols altres estatuts, regulamentacions i pautes jurisdiccionals que s’apliquin a l’espai interior.

6- Coordinar i col·laborar amb els professionals aliats al disseny incloent als qui proporcionen els serveis addicionals per al projecte de disseny, però no limitat als arquitectes, els enginyers estructurals, els enginyers industrials i els enginyers elèctrics, a més de diversos consultors especialitzats involucrats en el projecte de disseny.

7- Confirmar que els documents de construcció per a la construcció no-estructural són signats i segellats pel dissenyador interior responsable, com aplicable per satisfer els requisits jurisdiccionals i codis oficials.

8- Administrar com agent els documents, les ofertes i les negociacions del contracte amb el client.

9- Observar i divulgar la informació sobre el progrés i la terminació del projecte del disseny i que arriba l’avaluació de la post-ocupació i de preparar informes de la post-ocupació a nom del client