↑ Torna a Geobiologia

Què és la geobiologia?

La mateixa paraula ens dóna la definició, geo correspon a terra, bio a vida i logia a ciència, per tant la geobiologia seria la ciència que estudia la correspondència entre la Terra i la vida.

Aprofundint una mica més podem dir que la geobiologia és la ciència que estudia la relació que hi ha entre les persones i les radiacions que rebem del nostre entorn, ja sigui de forma natural o artificial, en especial les que afecten la nostra vivenda o lloc de treball, ja que s’ha demostrat que un excés i una continuada exposició a aquestes radiaccions pot tenir efectes nocius sobre la nostra salut.

La geobiologia és un pont entre les més antigues tradicions i les investigacions científiques més recents que demostren els efectes que les radiacions tenen sobre la nostra salut. Coneguda també com “la medicina de l’hàbitat”, aquesta branca del coneixement modern concedeix una gran importància a la vivenda que habitem, als materials amb els que està construïda i a la correcta ubicació de la mateixa, demostrant que la nostra llar pot ser la responsable de la majoria dels nostres transtorns i malalties.

La geobiologia té com a finalitat ajudar-nos a assolir una major qualitat de vida, prevenint les malalties al protegir-nos de les agressions externes que perjudiquen el nostre organisme.