Geobiologia

  1. Què és la geobiologia?

  2. Origen i història de la geobiologia

Què és la geobiologia?

La mateixa paraula ens dóna la definició, geo correspon a terra, bio a vida i logia a ciència, per tant la geobiologia seria la ciència que estudia la correspondència entre la Terra i la vida. Aprofundint una mica més podem dir que la geobiologia és la ciència que estudia la relació que hi ha entre …

Veure pàgina »

Origen i història de la geobiologia

Ja en els pobles antics, Imperi Romà, Xina, Egipte, Celtes, pobles del desert, etc., existien persones encarregades d’escollir el millor lloc per edificar una ciutat o una vivenda. Els romans, per exemple, deixaven pasturar el ramat durant uns mesos en un lloc determinat i després examinaven les vísceres dels animals per veure si el lloc …

Veure pàgina »