↑ Torna a Estudis i projectes

Estudi geobiològic d’un terreny edificable

La millor opció, si ens és possible, sempre serà fer l’estudi geobiològic  abans d’edificar la casa, adaptant la ubicació i la distribució de la mateixa a les característiques energètiques del terreny.

Si la superfície i la normativa urbanística ho permeten, ubicarem la casa en una zona sense corrents d’aigua per evitar els efectes nocius d’aquesta radiació natural. En el cas de no tenir tanta llibertat de moviments, adaptarem la distribució interior de la vivenda evitant situar els dormitoris en la vertical d’una corrent d’aigua, un creuament de línies Curry o un creuament de línies Hartmann que coincideixin amb qualsevol dels altres factors estudiats.

Una vegada adaptada la ubicació i la distribució interior conforme a l’estudi del terreny, a l’hora de dissenyar la casa es tindràn en compte criteris d’estalvi energètic, utilització de materials adequats, instal.lacions  elèctriques adients, etc., per evitar les radiacions artificials a l’interior de l’habitatge.

L’estudi es marcarà sobre el terreny per comentar-ho in situ amb els clients i els tècnics que participen en el projecte i s’entregarà la documentació pertinent en format paper o digital.