↑ Torna a Geobiologia i Salut

Consells per evitar la radiació electromagnètica.

Algunes recomanacions per evitar els efectes de les radiacions artificials sobre la nostra salut, especialment indicats per a les persones electrosensibles:

1. Examinar exhaustivament amb l’ajuda d’un especialista les fonts de radiació dels entorns domèstic i laboral als quals podem estar exposats habitualment: camps elèctrics, magnètics, radiofreqüències, microones, electricitat estàtica, geopaties i radioactivitat, entre altres.

2. Imprescindible substituir els telèfons sense fils de sobretaula (DECT) per altres amb el distintiu ecològic. Per exemple, el model AL 170 de Siemens que costa uns 25 euros i no emet cap radiació quan està a la base (important tenir en compte que cal activar la funció ECO i ECO+ a través del menú d’opcions del telèfon). Una alternativa millor encara, són els telèfons fixos amb fil.

3. Limitar al màxim l’ús del telèfon mòbil, molt especialment en el cas dels menors (veure grau de penetració a la figura que s’adjunta). Intentar no fer-lo servir dins d’estructures metàl·liques i/o en moviment (cotxes, autobusos, trens, ascensors, etc.) Així com en llocs amb poca cobertura perquè el mòbil emet amb més força. Mantenir el terminal el més allunyat com sigui possible del cap i del cos utilitzant els dispositius “mans lliures”.

4. Substituir les xarxes WiFi per cables (ethernet).

5. Canviar els antics monitors per a ordinador de tub de raigs catòdics per pantalles planes (LED o LCD / TFT).

6. Els flexos amb llums halògenes solen portar adossats a la seva base un transformador que emet camps magnètics molt intensos. Convé substituir-los per altres preparats per bombeta de tipus incandescent, o bé halògena sense transformador.

7. Ventilar l’interior dels habitatges com a mínim 15 minuts cada dia i/o instal·lar aparells generadors de ions negatius per millorar la qualitat de l’aire i reduir la càrrega electrostàtica.

8. Canviar la roba sintètica (afavoreix l’electricitat estàtica) per teixits d’origen natural.

9. Augmentar la ingesta de productes frescos (fruites, verdures, hortalisses …) preferentment de cultiu ecològic, i evitar sempre que es pugui els fregits, els productes industrials, refinats i/o adulterats, així com els cuinats amb forn microones.

10. Ull amb els aparells “vigila nadons”! La seva missió és la d’alertar de possibles problemes, però també estan emetent contínuament radiacions electromagnètiques. Els nostres nadons tenen una fisiologia encara extremadament feble com per poder suportar un clima elèctricament hostíl.

11. Caminar descalç (o amb soles de cuir) sobre gespa, sorra o rajola, per descarregar gradualment l’electricitat estàtica acumulada al nostre cos.