↑ Torna a Mesures i consells

Mesures referents a l’hàbitat

En el cas d’una corrent d’aigua subterrània que coincideixi amb un lloc de descans, l’única mesura correctora que aconsellem és canviar l’ubicació del llit per sortir de la vertical de la corrent i per tant evitar el seu camp d’influència.

En aquest punt voldriem aclarir que trobareu varietat d’opinions i “solucions” al respecte, però el nostre consell sempre serà sortir de la vertical ja que és l’única solució que ens dóna el 100% de garantia de millora, creiem que totes les altres propostes van més encarades a armonitzar l’espai que no pas a disminuir l’efecte que té la corrent sobre el nostre organisme, i ens basem en una teoria molt senzilla, el camp magnètic generat pel fregament de l’aigua amb els materials del subsòl, ascendeix en vertical travessant molts metres de matèria de tipologia diversa, per tant i com a deducció més lògica, entendrem que també travessarà qualsevol material que nosaltres puguem col.locar sota el llit i com a conseqüència el nostre organisme seguirà rebent aquest impacte en major o menor mesura.

En el cas de les radiacions artificials a les quals estem exposats es prendràn mesures segons el tipus d’instal.lació elèctrica, ubicació d’antenes wiffi, efectes derivats d’antenes de telefonia mòbil, etc. Adoptant mesures com apantallar les finestres amb cortines especials, utilitzar tub corrugat d’alumini per la instal.lació elèctrica de la capçalera del llit, entre moltes altres que també es valoraràn en funció de l’estat de la zona estudiada.

Podeu veure exemples de materials de prevenció de camps electromagnètics a la botiga online www.materialbioconstruccio.com.