Què és un zona geopatògena?

Es considera geopatògena la part de terreny afectada per una geopatia, la vertical d’un corrent d’aigua subterrània, encreuaments de línies Hartmann i/o Curry, llocs situats dins el radi d’acció d’un camp electromagnètic aprop d’antenes de telefonia, emissores, wifi, etc.