Què és i què inclou un estudi geobiològic?

Un estudi geobiològic consisteix en la medició sobre el terreny o la vivenda i la realització d’un informe escrit amb el plànol de l’espai estudiat marcant totes les radiacions que l’afecten per tal d’evitar les zones geopatògenes en les àrees de descans i un annexe amb consells sobre com neutralitzar les diferents radiacions artificials que poden perjudicar la nostra salut.

Les mesures es porten a terme amb eines de radiestesia per localitzar les energies nocives que venen del subsòl (corrents d’aigua, falles terrestres, línies Hartmann, línies Curry, etc.), per localitzar les radiacions artificials com poden ser la contaminació elèctrica, electromagnètica i de microones, utilitzarem aparells de mesura electrònics.