Com es detecten les zones geopatògenes?

A l’espera de què surti al mercat un aparell prou fiable per detectar aquestes radiacions naturals, l’únic mètode fidedigne és la percepció del geobiòleg, observant el moviment d’un pèndol o unes varetes de radiestèsia que amplifiquen la seva pròpia reacció muscular.

El cos del geobiòleg rep l’impacte de l’energia tel.lúrica provocant-li una reacció muscular imperceptible a simple vista. Per aquest motiu s’utilitzen el pèndol o les varetes. Aquests objectes són els encarregats d’amplificar el resultat de la reacció muscular fent-la visible a través d’un determinat moviment.

A base de molta pràctica, després d’hores i hores entrenant aquesta sensibilitat, s’arriba a distingir quina és l’energia que ens afecta en cada moment per poder discernir amb claredat si es tracta d’una corrent d’aigua subterrània, una línia Hartmann o una línia Curry. Al tractar-se d’energies subtils i donada la dificultat de la seva detecció, és bàsica també una bona formació prèvia per poder formular un diagnòstic correcte.

Una vegada detectades, es fan vàries comprovacions sobre el terreny, passant amb les varetes i el pèndol, fins a determinar el lloc exacte i es trasllada la informació al plànol per tal que el client tingui perfectament marcats els espais geopatògens de la seva llar o lloc de treball.

En el cas de fer la prospecció d’un terreny per edificar, és marca sobre el terreny amb estaques per després traslladar-ho igualment al plànol i, conjuntament amb el client i els altres tècnics que intervenen en el projecte (topògrafs, geòlegs, arquitectes…), es determina quin serà el millor lloc per situar la casa, evitant les zones no saludables i potenciant les bones.

Finalment, una vegada determinades les radiacions naturals, es procedeix a la detecció de les radiacions artificials, aquesta vegada sí, mitjançant aparells electrònics. Disposem dels aparells de medició tan d’alta com de baixa freqüència, que ens permeten diagnosticar els efectes de la contaminació elèctrica i electromagnètica sobre les persones que habiten o treballen en un lloc determinat.