↑ Torna a Radiacions naturals

Xarxa Hartmann

És una radiació provocada pel camp magnetic terrestre. És la menys patògena de totes, ja que la seva intensitat és mínima i té un desplaçament amb els anys (igual que el nord magnètic terrestre). Te una doble direcció, orientada Nord-Sud i Est-Oest i és una xarxa que envolta tot el planeta.

Podríem imaginar-nos les línies Hartmann com unes parets d’energia invisibles que pugen des del subsòl, la seva existència es detecta a més de 2000 metres d’alçada de la superfície i en vertical. L’amplada de les línies és d’uns 20 cm i la distància entre elles és d’uns 2 metres.

Una sola línia de Hartmann no provoca molèsties, però un creuament en una part vital del nostre cos amb un període llarg d’exposició pot tenir efectes sobre la nostra salut.