↑ Torna a Radiacions naturals

Corrents d’aigua subterrània

Hi ha una quantitat molt gran d’aigua en el subsòl terrestre. Aquesta aigua circula per l’interior de la terra seguint fisures o falles i el fregament d’aquestes corrents amb els materials que l’envolten provoca un camp magnètic que puja verticalment travessant qualsevol material. El seu cabal és variable i segons aquest, la corrent pot ser més o menys patògena. S’han d’evitar sempre en llocs de descans o d’estada perllongada.