Radiacions naturals

Són les que provenen del subsòl i/o del cosmos de manera natural, és a dir, sense la intervenció de l’home i les noves tecnologies.

1.Corrents d’aigua subterrània

2.Xarxa Hartmann

3.Xarxa Curry

4.Falles geològiques

5.Gas radó

6.Xemeneies cosmotel·lùriques

Corrents d’aigua subterrània

Hi ha una quantitat molt gran d’aigua en el subsòl terrestre. Aquesta aigua circula per l’interior de la terra seguint fisures o falles i el fregament d’aquestes corrents amb els materials que l’envolten provoca un camp magnètic que puja verticalment travessant qualsevol material. El seu cabal és variable i segons aquest, la corrent pot ser …

Veure pàgina »

Falles geològiques

Les falles son fissures o esquerdes a l’interior de la terra que desprenen radiacions tel.lúriques i gasos tòxics o fins i tot radioactius, creant en la seva vertical unes condicions altament perjudicials per la vida i la salut. Les falles geològiques són la causa de la majoria d’esquerdes que veiem en molts edificis moderns i …

Veure pàgina »

Gas radó

El gas radó emana del subsòl per mitjà de fissures o microfissures obertes per les corrents d’aigua o falles subterrànies, aquest gas es concentra a les cases o a les habitacions poc ventilades i dotades d’abundant aïllament tèrmic, la vida mitjana d’aquest gas es de 3 a 4 dies, espai de temps durant el qual …

Veure pàgina »

Xarxa Curry

És una xarxa quadriculada d’energia que prové del camp magnètic terrestre. La seva orientació és Nordest-Sudoest i Nordoest-Sudest. La distància entre línies varia entre 4 i 8 m, i la seva amplada és d’uns 40 cm. Els punts més conflictius d’aquesta xarxa són també els encreuaments. La seva intensitat és superior a la de la …

Veure pàgina »

Xarxa Hartmann

És una radiació provocada pel camp magnetic terrestre. És la menys patògena de totes, ja que la seva intensitat és mínima i té un desplaçament amb els anys (igual que el nord magnètic terrestre). Te una doble direcció, orientada Nord-Sud i Est-Oest i és una xarxa que envolta tot el planeta. Podríem imaginar-nos les línies …

Veure pàgina »

Xemeneies cosmotel.lúriques

Tal i com indica el seu nom podem imaginar-nos una xemeneia com si fos un cilindre invisible que s’eleva verticalment travessant tots els pisos d’un edifici. Les xemeneies es poden trobar repartides de forma anàrquica per tot arreu, i son un fenòmen molt diferent als anteriors esmentats. L’acció d’una xemeneia sobre la matèria viva o …

Veure pàgina »