Fonts exteriors

Línies de baixa o alta tensió que no compleixen amb la distància mínima obligatòria, transformadors de les companyies elèctriques situats als carrers, línies de tren electrificades, emissores de ràdio i TV d’amplitud modulada, antenes de telefonia mòbil, wiffi…