Radiacions artificials

Són les radiacions que provenen de la contaminació electrica i electromagnetica derivada de l’aplicació de noves tecnologies. Poden ser generades per fonts exteriors o per fonts interiors, segons la seva procedència, i a la vegada es poden dividir en ionitzants o no ionitzants, segons les seves pròpies característiques.

Podeu trobar una amplíssima informació sobre radiacions i el seu efecte sobre la salut en el següent enllaç:

Clica aquí si vols llegir alguns consells per evitar les radiacions electromagnètiques.

També trobareu exemples de materials de prevenció per camps electromagnètics a la nova botiga online www.materialbioconstruccio.com

Fonts exteriors

Línies de baixa o alta tensió que no compleixen amb la distància mínima obligatòria, transformadors de les companyies elèctriques situats als carrers, línies de tren electrificades, emissores de ràdio i TV d’amplitud modulada, antenes de telefonia mòbil, wiffi… Share on Facebook

Veure pàgina »

Fonts interiors

Instal.lacions elèctriques defectuoses, presa de terra inexistent o mal col.locada, cablejat insuficient o mal protegit, aparells elèctrics i electrodomèstics, sobretot radiodespertadors i pantalles d’ordinador. Share on Facebook

Veure pàgina »