A quin tipus de radiacions estem exposats?

Podriem dividir les radiacions en dos grans blocs:

1.Radiacions naturals

2.Radiacions artificials

Radiacions artificials

Són les radiacions que provenen de la contaminació electrica i electromagnetica derivada de l’aplicació de noves tecnologies. Poden ser generades per fonts exteriors o per fonts interiors, segons la seva procedència, i a la vegada es poden dividir en ionitzants o no ionitzants, segons les seves pròpies característiques. Podeu trobar una amplíssima informació sobre radiacions i …

Veure pàgina »

Radiacions naturals

Són les que provenen del subsòl i/o del cosmos de manera natural, és a dir, sense la intervenció de l’home i les noves tecnologies. 1.Corrents d’aigua subterrània 2.Xarxa Hartmann 3.Xarxa Curry 4.Falles geològiques 5.Gas radó 6.Xemeneies cosmotel·lùriques Share on Facebook

Veure pàgina »