Geobiologia i hàbitat

1. Què és una zona geopatògena?

2. A quin tipus de radiacions estem exposats?

3. Com es detecten les zones geopatògenes?

4. Què és i què inclou un estudi geobiològic?

A quin tipus de radiacions estem exposats?

Podriem dividir les radiacions en dos grans blocs: 1.Radiacions naturals 2.Radiacions artificials Share on Facebook

Veure pàgina »

Com es detecten les zones geopatògenes?

A l’espera de què surti al mercat un aparell prou fiable per detectar aquestes radiacions naturals, l’únic mètode fidedigne és la percepció del geobiòleg, observant el moviment d’un pèndol o unes varetes de radiestèsia que amplifiquen la seva pròpia reacció muscular. El cos del geobiòleg rep l’impacte de l’energia tel.lúrica provocant-li una reacció muscular imperceptible …

Veure pàgina »

Què és i què inclou un estudi geobiològic?

Un estudi geobiològic consisteix en la medició sobre el terreny o la vivenda i la realització d’un informe escrit amb el plànol de l’espai estudiat marcant totes les radiacions que l’afecten per tal d’evitar les zones geopatògenes en les àrees de descans i un annexe amb consells sobre com neutralitzar les diferents radiacions artificials que poden …

Veure pàgina »

Què és un zona geopatògena?

Es considera geopatògena la part de terreny afectada per una geopatia, la vertical d’un corrent d’aigua subterrània, encreuaments de línies Hartmann i/o Curry, llocs situats dins el radi d’acció d’un camp electromagnètic aprop d’antenes de telefonia, emissores, wifi, etc.   Share on Facebook

Veure pàgina »